Evento “Fondi europei le opportunità per la crescita”, Plovdiv

Събитие „Европейски фондове: възможностите за развитие”

На 26 септември Конфиндустрия България, в сътрудничество с Атлантик Клуб организира събитието “Европейски фондове: възможностите за развитие” на Международния панаир в Пловдив. Целта на събранието беше да представи на италианските фирми и на многобройните български фирми, присъстващи на събитието, възможностите за финансиране чрез структурните фондове, отпускани от Европейския съюз. При встъпителносто си изказване новият посланик на Италия в България Н.П. Марко Контичели подчерта важността и централната позиция на европейските фондове в момент на генерална рецесия в Еврозоната. “Забелязахме подновен интерес на италианските фирми да инвестират в България”, заяви посланикът, убеден, че фондовете, отпускани от ЕС могат да помогнат на развитието и растежа на италианските фирми и на българската икономика. С тази цел посланикът подчерта желанието си да организира в близко бъдеще кръгла маса за разговори с италианските фирми, присъстващи в България, за да задълбочи възможностите и проблемите, възникващи от навлизането на такива фондове.

На събитието присъства и министърът по управлението на европейските въпроси Томислав Дончев, който като припомни, че 60% от публичните инвестиции в България са гарантирани от капитала, осигурен от европейските фондове, подчерта съществената роля на структурните фондове за развитието на българската икономика, като се ангажира с все по-големи усилия за повишаване процента на усвояване.

По време на изказването си министър Дончев изрази разположението и интереса си към евентуална среща с италианските фирми, които работят в България, като подчерта значимостта и възможностите на италианското предприемачество в България, ангажирано понастоящем с различни проекти за регионално развитие, както на инфраструктурно, така и на енергийно ниво.

Банковата система играе основна роля при операциите по съ-финансиране на такива проекти, като гарантира стабилна подкрепа на фирмите. Генералният директор на УниКредит Булбанк Андреа Казини подчерта колко е важно такива проекти да се стремят да увеличат продуктивността и да осигурят постоянен растеж в страната.

Такъв пример са проектите в енергийния сектор, които биха могли да доведат до подобряване на енергийната ефективност на страната и съответно намаляване енергийната зависимост. УниКредит Булбанк, благодарение на успешното си партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка, е сключила споразумения за отпускане на кредитни линии на стойност 150 млн. евро за проекти, насочени към устойчивото развитие. “Програмата “Джереми” също е изключително важен инструмент, който гарантира на фирмите улекотени заеми до 1 млн. лева, за да подобрят енергийната си ефективност”, подчерта Казини, макар припомняйки, че “преминаваме обаче през момент, в който Регулаторът сменя правилата на играта в движение, като причинява по този начин различни загуби на много фирми, които работят в сектора с възобновяеми енергийни източници и такова поведение за съжаление не може да не се отрази на покрепата на банките за финансирането на такива проекти”.

За да завършат картината на възможностите за растеж, които тези фондове могат да гарантират, се включиха експертите Деница Николова, отговорник дирекция фондове от ЕС към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която показа инфраструктурните проекти за следващте години, и Ивайло Грънчаров от Министерство на икономиката, който представи нова национална стратегия за подпомагане на малките и средните предприятия.

Събитието можа да разчита на подкрепата и присъствието на Лука Дал Поцо, мениджър на фирмата-член CMC Равена и на Пламен Диков, управител на ПВБ Пауър България. Двете фирми са понастоящем ангажирани с два проекта с широк обхват като изграждането на лот 1 от автомагистрала “Марица” и изграждането на две нови водноелектрически центрли на река “Искър”. 

 

Документи