Workshop посветен за КонтролОн

Вторник, 9 юли, Конфиндустрия България организира, съвместно с компанията TECNO Srl, workshop, посветен на техният нов софтуер, KontrolOn – система за наблюдение на производството и енергийното потребление на промишлените предприятия. KontrolON спомага за намаляване разстоянието между отделните производствени бази, обработва данните и дава индикации относно производствения процес, консумацията на електроенергия, както и сигнализира за евентуални аномалии.
Представянето се проведе в конферентната зала на Конфиндустрия България. На срещата присъстваха няколко фирми-членове, заинтересовани от новия софтуерен продукт. На фирмите, които проявяват интерес към KontrolOn, фирма TECNO Srl предлага безплатни посещения в производствените бази или в техните офиси в Милано и Неапол.
За допълнителна информация можете да свържете със Секретариат на Конфиндустрия България.