Уебинар “Western Balkans: The EBRD value proposition to the private sector after Covid-19 shock”

bers-e-cee

В сряда, 15 юли от 11:30 часа  се проведе уебинар “Western Balkans: The EBRD value proposition to the private sector after Covid-19 shock”

Първият от цикъл уебинари, посветени на инструментите, които Европейската банка за възстановяване и развитие предоставя на частния сектор за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията Covid-19. Събитието, организирано в сътрудничество с Конфиндустрия Източна Европа, фокус върху Балканите. По време на срещата ще бъде предоставена актуализирана перспектива за региона и подробно ще бъдат представени инструментите, предлагани на компаниите от ЕБВР за опериране и инвестиране в секторите земеделие, производство, услуги и енергетика. В края на срещата е предвидена Q&A сесия.

След началото на кризата свързана с Covid-19, ЕБВР засили подкрепата си като разпредели средства в размер на 21 милиарда евро през двугодишния период 2020-21, разделени в пет приоритетни области: Устойчивост (подкрепа на съществуващи клиенти с краткосрочна ликвидност и оборотен капитал), Търговско финансиране (осигуряване на финансиране, необходимо за подпомагане на търговските потоци), Преструктуриране на съществуващи ангажименти, Подкрепа за нови клиенти (по-специално малки и средни предприятия) и Важна важни инфраструктурни проекти (финансиране на правителствата и публичните институции, за да се гарантира функционирането на основните услуги).

Работният език на срещата е английски.

За да участвате, трябва да се регистрирате на следния линк: https://confindustriait.zoom.us/webinar/register/WN_yZ6vpifVT6e7VoLiEFJqEQ

програма