Уебинар „Управление на риска – как да предвидим непредвидимото“

risk-managment-4

Презентация I&G Insurance Brokers

Презентация Deloitte Bulgaria

Презентация Greco Bulgaria

Конфиндустрия България продължава със серията уебинари, в подкрепа на дейността на нашите членове. На 23 юни се проведе Уебинар „Управление на риска – как да предвидим непредвидимото“

Програма
10.00 – 10.15 Микеле Алберти,  I&G Insurance Brokers – „Риск мениджмънт и защо е важен“
10.15 – 10.30 Кирил Трайков,  Deloitte Bulgaria – „Управление на риска – към бъдещето“
10.30 – 10.45 Христо Шарков, Greco Bulgaria – „Риск мениджмънт – на какво ни научи пандемията“
10.45 – 11.00 Q&A

Лектори: 

Микеле Алберти – Член на Борда за Международно презастраховане, Финансиране на проекти и Риск мениджмънт към Asigest Group

I&G и нейната главна компания ASIGEST BROKER от години поставят акцента върху фактора управление на риска, винаги когато се прави оценка на профила на клиента. Глобализацията, бързината в търговските и индустриални отношения и събития като COVID, не трябва да водят до неспособност да се оцени всеки един детайл. Микеле Алберти, който ще говори за I&G, има повече от 30 години опит на застрахователния и презастрахователния пазар, с особен акцент върху основните индустриални рискове на национално и международно ниво. Микеле е лектор в Италия и в чужбина по теми свързани с риск мениджмънт, а дългогодишният му опит в тази сфера е свързан с работата му по множество проекти по целия свят, вариращи от водноелектрически централи до болници, от хотелски структури до пристанищни обекти. В личния си живот Микеле е спортист с предпочитания към алпийските спортове и плаване.

Кирил Трайков – Директор „Управление на риска“, Делойт България

Кирил Трайков ръководи услугите по управление на риска в Делойт България включително услуги по кибер сигурност, вътрешен одит и стратегически рискове и устойчивост. Той е професионалист в областта на информационните технологии с 20 годишен опит в одита на информационни системи, информационната сигурност, управлението на риска и корпоративното управление и съществен опит в разработването на информационни системи, вътрешния и външния одит. Преди това е ръководил инициативи за дигитални иновации за Coca-Cola HBC и е бил ИТ одит директор на групата на компанията. Магистър по макроикономика и бакалавър по компютърни науки. Притежава CISA, CISM, CISSP, ITIL 4, CSM, член на ISACA Sofia Chapter и Института на Вътрешните одитори в България.

Христо Шарков,  управител на GrECo Bulgaria, Застрахователен брокер и оценка на риска

Христо Шарков ръководи българския офис на GrECo Group в България и отговаря за връзката с клиентите. Завършил е Университета в Мюнхен, Германия, с магистърска степен по Застраховане, риск и банково дело и има бакалавърска степен от Икономическия университет във Варна. От 2004 г. работи в сферата на продажби и бизнес развитие на застрахователния пазар в България, Австрия и Германия. Христо е работил за VIG, HUK Coburg, MSG Global Solutions (SAP партньор за застраховане и презастраховане), Service 24 Австрия, VRS Adjusters. От 2014 г. ръководи българския офис на GrECo Group. Говори свободно немски, английски, руски и има опит с китайски и естонски.