ПРИЩИНА

На 24 април, петък, делегация в състав: президентът на ККИПБ, г-н Масимо Барточи, главният секретар г-н Каси, съветникът г-н Пиетро Луиджи Гия и г-н Ренцо Мартинели (както и Ивайло Начев от „N&B“, Стефан Тодоров от „Euromoda“ и Галина Радева от „Panidea“) замина за Прищина за планираното посещение, в рамките на проект „Балкани“.

С цел проучване потенциала на Косово, делегацията на ККИПБ, придружена от представителя на ИЧЕ г-н Dukagjin Hysa, се срещна с италианския посланик в Прищина г-н Майкъл-Луис Джифони, с президента на ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие) в Прищина, както и с президента на Търговската камара в Косово, и с някои представители от EULEX.

Проведените срещи показаха, че въпреки неизбежните трудности, които среща всяка отскоро независима държава, Косово вече е придобило окончателна политическа стабилност, както и че косовската икономика предлага специални възможности, особено в аграрно-промишления сектор и строителството.

За по-подробна информация за посещението, се свържете с главния секретар г-н Каси или прочетете следващия брой на „Тук Балкани“ (на 9 май), в който ще бъдат засегнати по-специално въпросите дискутирани по време на срещите.