Услуги за членовете

Конфиндустрия България предлага на своите членове подкрепа и услуги в следните три сфери:


ИНФОРМАЦИЯ


Повече от 8 000 новини, почти 1 200 издания: това са цифрите на Бюлетина на Конфиндустрия България, създаден през декември 2006 г. и превърнал се в обичайно средство за членовете да се информират относно българската икономика, политика и общество. Всеки ден членовете на Конфиндустрия България получават на електронната си поща 7-8 новини, полезни за поддържане на контакт с българската действителност и за получаване на нова информация за страната и региона.

Всеки уикенд членовете се срещат със Съботата на комитета, бюлетин с по-големи размери, посветен на анализа на един аспект от икономическия и социалния живот в България и от възникващите икономики, които я заобикалят.

 

Накрая, на членовете, които са направили заявка или ще заявят, като изпратят имейл на адрес press@confindustriabulgaria.bg, всеки ден бива изпращан Преглед на италианския печат, който съдържа 10-12 статии от печата в Италия.

 

 

НЕТУЪРКИНГ


Конфиндустрия България представлява повече от 320 италиански фирми, работещи в България, и около 90% от италианските инвестиции в страната. Една от основните цели на асоциацията е да осъществява връзка между отделните фирми, да организира събития и срещи, на които да се дава възможност за взаимно опознаване.

От големите събития, които събират стотици хора, до малките коктейли, на които се посрещат нови членове, от секторните семинари до месечните събрания на управителния съвет: много са събитията, в които може да се вземе участие, да се комуникира и дискутира с предприемачи и икономисти, които работят в сферата на отношенията между България и Италия.

Посредством Конфиндустрия Балкани, федерацията, която обединява италианските предприемачески асоциации на Балканите, членовете на Конфиндустрия България могат да се свържат с повече от 1 000 италиански фирми, работещи в региона.

 

 

ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТТА


Тайната на успеха на Конфиндустрия България се крие в способността да посреща нуждите на фирмите. Младият и динамичен екип на асоциацията е на разположение да помага на членовете си с проблемите и нуждите, които могат да възникнат при работата в чужбина.

Различни са начините за съдействие и подкрепа в рамките на една асоциация, която представлява както най-големите италиански фирми, действащи в страната, така и по-малките фирми, които излизат на чуждестранен пазар за първи път. Дейността на асоциацията се развива във всички сектори, на цялата територия на страната. Мобилните телефони на персонала са достъпни за всички членове, защото сме убедени, че единствено чрез директен и постоянен контакт може да се създаде такова сътрудничество, което наистина да бъде полезно за фирмите.

Конфиндустрия България се опитва да стандартизира основните видове дейности, които са на разположение на членовете:

 

съдействие в контактите с българските институции и агенции

Конфиндустрия България гарантира на членовет си съдействие и придружаване пред българските агенции и институции. Чрез присъствието на представител на Конфиндустрия България, фирмата член ще може да представи на събеседниците си тежестта на една мрежа, която представлява 90% от италианските инвестиции в България. Освен това, Конфиндустрия България е на разположение да свърже фирмите членове с различни асоциации и с българските търговски камари.

 

обща информация за България и за проблемите в дейността на фирмите

Конфиндустрия България предоставя обща информация за българската действителност в нейната цялост, както и в детайли за различните териториални и производствени области, давайки информация за макроикономическото състояние на основните сектори, които имат стратегическото значение за страната и за италианските фирми.

Асоциацията, също така, предоставя цялата необходима информация от правен и  данъчен характер, необходима за навлизането в икономическата и предприемаческата действителност на България.

 

съдействие за европейски фондове

Конфиндустрия България предлага на своите членове информация, насоки и съдействие относно основните европейски обществени финансирания, насочени към малките и средните предприятия. Предоставя и актуална информация относно конкурси и търгове, организирани от българските институции, агенциите и общини.

 

съдействие при организиране на събития

Конфиндустрия България предлага на своите членове помощ при организиране на различни събития и фирмени презентации.

 

организиране на специализирани семинари

Конфиндустрия България предлага на своите членове логистично-организационна подкрепа при организирането на семинари и събития, насочени към икономическото състояние на България и Балканите, които могат да бъдат провеждани в България или в Италия. Конфиндустрия България освен това периодично организира посещения по места в страната, по време на които с помощта на местните търговски и промишлени камари се планират бизнес срещи между български и италиански фирми.