Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Търсене и подбор на персонал

Print
Конфиндустрия България Услуги и нейните фирми-партньори, специализирани в сферата на Човешките ресурси, предлага на преференциални цени за членове услуги за подбор на персонал в зависимост от изискванията и нуждите на фирмата.

Описание на фирмата:

Роста Балкани Ейч Ар предлага подбор и селекция на персонал във всички икономически сектори, с териториален обхват за цяла България и професионално обслужване на български, италиански и английски език.Млад, подготвен  и амбициозен екип, работи за осигуряването на  необходимия персонал –   както за малки и средни фирми, така и за големи международни компании. Работим успешно, защото ние не поставяме ограничения пред исканията на клиентите ни.
Освен  подпомагане на италианските предприемачи в България, агенцията обслужва и българският бизнес, както и редица големи аутсорсинг компании, лидери  на местния пазар.
Роста Балкани Ейр Ар има богат опит в подбора на технически персонал, инженери и административни кадри.

Описание на услугата:

Роста Балкани Ейч Ар ООД, наш член, която оперира в сектора за подбор на персонал във всички иконимически сектори, с териториален обхват за цяла България и обслужване на италиански, български и английски език, предоставя на всички членове на Конфиндустрия България, настоящи и нови клиенти на агенцията, постоянна отстъпка от 10% за всяко едно запитване за подбор на персонал, независимо от търсените профили.

 


За да видите контактите и детайлно описание на дейността на фирмата, разгледайте нейния профил. Пълна информация за услугата е достъпна само след регистрация с потребителско име и парола.

За всяка допълнителна информация може да се обърнете към нас на адрес desk_servizi@confindustriabulgaria.bg.

MILANESIO LABOR CONSULTANT LTD

R&C Globe

ROSTA BALKANI HR