Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Продукти и услуги за производство и търговия

Print
В тази категория са изброени компании, които предлагат продукти и професионални услуги за фирми. Посочените услуги могат да бъдат ползвани от членовете на Конфиндустрия България на преференциални цени.

Описание на фирмата:

ЕКОБУЛПАК АД е организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, създадена през 2004 година.

Дружеството притежава разрешение, издадено от министъра на околната среда и водите съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Основна цел на дружеството е да предоставя на производителите и вносителите на опаковани стоки устойчиви решения за изпълнение на задълженията по оползотворяване и рециклиране на опаковки, съгласно българското законодателство.

 

Описание на услугата:

Екобулпак предлага на фирмите пускащи на пазара опаковани стоки:

  • оптимални тарифи, които гарантират изпълнение на задълженията за оползотворяване
  • гъвкави планове за заплащане на таксите
  • онлайн система за отчитане (пести време и консумативи)
  • стабилност и предсказуемост, тъй като разчитаме на изградени собствени работещи мощности за третиране на отпадъци
  • консултации и индивидуални решения за отпадъците от опаковки, генерирани вследствие на дейността или производството


За да видите контактите и детайлно описание на дейността на фирмата, разгледайте нейния профил. Пълна информация за услугата е достъпна само след регистрация с потребителско име и парола.

За всяка допълнителна информация може да се обърнете към нас на адрес desk_servizi@confindustriabulgaria.bg.

ELECTRO PLUS OOD

ANTARES BULGARIA OOD

ASSIST EOOD

DIACRON CONSULTANTS EOOD

DMD CONSULT 1 EOOD

ECO BULPACK

ECO-METAL ODIERNO EOOD

ENERGY-KA EOOD

OPTIC GALLERY

R&C Globe