Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Регистрация на търговски дружества

Print
КБУ предлага подкрепа на онези, които възнамеряват да регистрират фирма или сдружение в България, като им гарантира съдействието на квалифицирани професионалисти, които са част от членската мрежа на Конфиндустрия България.

Описание на фирмата:

Групата Диакрон (www.diacron.eu), предлага услуги от корпоративен, данъчен и счетоводен характер, както и одит, на италианските фирми, които желаят да развиват или вече развиват своята дейност на чуждестранните пазари. От над двадесет години клиентите на Diacron се доверяват на опита на консултанти, готови да посрещнат и да отговорят на всички изисквания на клиента, благодарение на задълбоченото си познаване на местните и международни данъчни и нормативни системи. В България групата присъства от над 15 години чрез представителството си в гр. София, а от месец март на 2017 година отвори врати и офисът в гр. Пловдив. Персоналът, който работи в офиса в София е съставен от италианци и българи, владеещи чудесно и двата езика.

На фирми, които имат собствен счетоводен отдел можем да предложим следните услуги:

• Периодични счетоводни проверки, чрез посещения и данъчни анализи, Acconting Review, рекласификация на сметки (IFRS/ITA GAAP), изравняване на стойността на продаденото със стойността на произведеното (италианска форма на счетоводство);
• Заклето сертифициране на данъчни декларации.

На фирми без счетоводен отдел можем да предложим следните услуги:

• Външно счетоводство;
• Обработка на работни заплати на служителите;
• Данъчни декларации;
• Изготвяне на годишни финансови отчети;
• Изготвяне на месечни, двумесечни, тримесечни, шестмесечни финансови отчети (според нуждите на клиента);
• Годишна ревизия.

Diacron предоставя, също така, своите офиси в София и Пловдив адрес по регистрация или административен адрес, на фирмите, които нямат собствен офис.

Каним Ви да разгледате брошурите “Diacron press” във формат e-book, относно данъчната и нормативна база на страните, в които групата присъства, както и гайдовете „Как да правим бизнес – 100 въпроса и 100 отговора“.

 


За да видите контактите и детайлно описание на дейността на фирмата, разгледайте нейния профил. Пълна информация за услугата е достъпна само след регистрация с потребителско име и парола.

За всяка допълнителна информация може да се обърнете към нас на адрес desk_servizi@confindustriabulgaria.bg.