Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Регистрация на търговски дружества

Print
КБУ предлага подкрепа на онези, които възнамеряват да регистрират фирма или сдружение в България, като им гарантира съдействието на квалифицирани професионалисти, които са част от членската мрежа на Конфиндустрия България.

Описание на услугата:

Глобал Бизнес Груп (www.globgroup.net) има за цел да съдейства клиентите си и е в състояние да отговори на запитванияв следните случаи:

 • анализи на пазара и възможности за инвестиране
 • изготвяне на инвестиционна стратегия
 • създаване и пуск на нови фирми
 • административно управление и контрол на фирми
 • намиране на търговски и индустриални партньори
 • подпомагане при приместването на производствената и търговска база
 • преструктуриране на фирма
 • изследване и подбор на удобни финансови инструменти
 • търсене,подбор,управлениеиформиране на персонал
 • управление и контрол на търговски операции
 • управлениеи контрол на търговски сделки за покупко-продажба,преструктуриране и отдаване под наем на недвижими имоти
 • придружаване и подпомагане на връзките с институциите


За да видите контактите и детайлно описание на дейността на фирмата, разгледайте нейния профил. Пълна информация за услугата е достъпна само след регистрация с потребителско име и парола.

За всяка допълнителна информация може да се обърнете към нас на адрес desk_servizi@confindustriabulgaria.bg.