Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Трудова медицина

Print
Според чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд на служителите на работното място, работодателите са задължени да осигуряват ежегодно на своите служители услугите на сертифицирана служба по трудова медицина и подлежат на сериозни санкции в случай на неизпълнение. Конфиндустрия България има споразумение със сертифицираната служба по трудова медицина Health & Safety (www.safeworking.eu), която предлага на членовете отстъпка от 10%.
Кликнете на логото на фирмата, за да отворите нейния профил и оферта.

HEALTH & SAFETY OOD