Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Подбор на бизнес партньори и Пазарни проучвания

Print
На базата на нуждите и перспективите за развитие на фирмата, сдружението предлага специфични проучвания, имащи за цел да открият потенциални доходоносни и секторни възможности както и стратегически партьорства. Сдружението предлага също така и организирането на посещения, представителства или срещи за запознаване с потенциални бизнес партньори.
Кликнете на логото на фирмата, за да отворите нейния профил и оферта.

Confindustria Bulgaria

GLOBAL BUSINESS GROUP OOD