Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Счетоводни и данъчни услуги

Print
Фирмите-членове на Конфиндустрия България предлагат счетоводни и данъчни консултации на италиански и на български език.

Описание на фирмата:

Фирмата Тайрос предлага услуги, интегрирани консултации и дистрибуция за интернационализацията в Балканите и в Турция.

 

Описание на дейнoстта:

Фирмата Тайрос предлага, на преференциални цени за членовете на Конфиндустрия България, стратегическо консултиране, съдействие за аутсорсинг, Сливане и поглъщане (Mergers and Acquisitions), предпроектно проучване и супорт при създаването на  търговски и промишлени обекти, съдействие и консултации за издаване на лицензии и разрешения, маркетинг, търговски офис в аутсорсинг , търговски представителства, съдействие при създаване на фирмата, наблюдаване на възможностите за финансиране в България и съдействие при подготовката на документите, представяне и управление на проекти, преводачески услуги.

 

 


За да видите контактите и детайлно описание на дейността на фирмата, разгледайте нейния профил. Пълна информация за услугата е достъпна само след регистрация с потребителско име и парола.

За всяка допълнителна информация може да се обърнете към нас на адрес desk_servizi@confindustriabulgaria.bg.