Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Счетоводни и данъчни услуги

Print
Фирмите-членове на Конфиндустрия България предлагат счетоводни и данъчни консултации на италиански и на български език.

Описание на фирмата

Фирмата Тирас е специализирана в областта на организационното консултиране и интернационализация, с особено внимание към Балканите – България, Сърбия, Македония.

 

Описание на услугата

Тирас, след проучване на целите на фирмата поръчител, в зависимост от нейните нужди и характеристики, селектира и предлага обществени поръчки – публични и частни в региона на Балканите. (България, Сърбия, Македония).

Също така съдейства при подготовката и подаването на оферти, при идентифицирането, подготовката и подаването на заявления за финансиране.

 

 

 


За да видите контактите и детайлно описание на дейността на фирмата, разгледайте нейния профил. Пълна информация за услугата е достъпна само след регистрация с потребителско име и парола.

За всяка допълнителна информация може да се обърнете към нас на адрес desk_servizi@confindustriabulgaria.bg.