Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Счетоводни и данъчни услуги

Print
Фирмите-членове на Конфиндустрия България предлагат счетоводни и данъчни консултации на италиански и на български език.

Описание на фирмата

Фирмата Тирас е специализирана в областта на организационното консултиране и интернационализация, с особено внимание към Балканите – България, Сърбия, Македония.

 

Описание на услугата

Тирас ви помага при създаване на правилното международно данъчно планиране в рамките на съответната данъчна рамка.

Тирас ви помага при създаване на  правилното международно данъчно планиране в рамките на съответната данъчна рамка.

Фирмата също така предлага супорт и консултации в областта на счетоводството, като следи следните процеси:

  • Изготвяне на конкретни планове за фирмени отчети (в двуезичен формат)
  • Счетоводство
  • Изготвяне на счетоводни и фискални документи
  • Архивиране на документи и счетоводни регистри на хартиен и електронен формат
  • Периодични финансови отчети (на италиански)
  • Изготвяне на платежни нареждания
  • Изготвяне на задължителните данъчни декларации
  • Представителство пред административни и фискални органи

 

 


За да видите контактите и детайлно описание на дейността на фирмата, разгледайте нейния профил. Пълна информация за услугата е достъпна само след регистрация с потребителско име и парола.

За всяка допълнителна информация може да се обърнете към нас на адрес desk_servizi@confindustriabulgaria.bg.