Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Счетоводни и данъчни услуги

Print
Фирмите-членове на Конфиндустрия България предлагат счетоводни и данъчни консултации на италиански и на български език.

Описание на фирмата:

 
Глобал Бизнес Груп (www.globgroup.net) предлага глобални решения в един глобализиран свят като осигурява съдействие и обслужване на фирми, който имат намерения да интернационализират своята дейност.
Инвестирането извън собствените национални граници предполага контакти, взаимотношения и диалог сразлични култури в рамките наразлични системи от правила и закони. В резултат на това се създават възможности, но възникват и трудности.

 

Описание на услугата:

Глобал Бизнес Груп има за цел да съдейства клиентите си и е в състояние да отговори на запитванияв следните случаи:

 • анализи на пазара и възможности за инвестиране
 • изготвяне на инвестиционна стратегия
 • създаване и пуск на нови фирми
 • административно управление и контрол на фирми
 • намиране на търговски и индустриални партньори
 • подпомагане при приместването на производствената и търговска база
 • преструктуриране на фирма
 • изследване и подбор на удобни финансови инструменти
 • търсене,подбор,управлениеиформиране на персонал
 • управление и контрол на търговски операции
 • управлениеи контрол на търговски сделки за покупко-продажба,преструктуриране и отдаване под наем на недвижими имоти
 • придружаване и подпомагане на връзките с институциите.


За да видите контактите и детайлно описание на дейността на фирмата, разгледайте нейния профил. Пълна информация за услугата е достъпна само след регистрация с потребителско име и парола.

За всяка допълнителна информация може да се обърнете към нас на адрес desk_servizi@confindustriabulgaria.bg.