Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Счетоводни и данъчни услуги

Print
Фирмите-членове на Конфиндустрия България предлагат счетоводни и данъчни консултации на италиански и на български език.

Описание на компанията:

„Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД  (www.elvada.com) е създадена през 2000 г. Ние сме екип от амбициозни и висококвалифицирани професионалисти в областта  на счетоводството, данъците и правото.

„Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД  е член на:

  •  Асоциация на специализираните счетоводни предприятия;
  •  Сдружение Конфиндустрия България

 

Качествени и висококвалифицирани услуги на български, италиански и английски език.

Нашите услуги са разделени в няколко модула:

Модул“Счетоводство, ТРЗ и Личен състав“

  •  цялостна организация на счетоводството, съобразена с дейността на клиента и нуждите му от текуща информация;
  •  съставяне на годишни финансови отчети;
  •  съставяне на консолидирани финансови отчети;
  •  изготвяне на междинни финансови отчети;
  •  данъчно планиране и данъчна защита;
  •  оптимизиране на данъците съгласно разпоредбите на действащото законодателство на Република България;
  •  изготвяне на справки по специално задание и изискване на клиента;

Модул “Консултантски услуги“
Модул “Административни услуги“
Модул “Допълнителни услуги“
Модул “Независим финансов одит“

При необходимост от допълнително експертно съдействие, „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД работи и с външни консултанти в областта на данъците, финансите, одита и правото.

Presentazione bg Elvada


За да видите контактите и детайлно описание на дейността на фирмата, разгледайте нейния профил. Пълна информация за услугата е достъпна само след регистрация с потребителско име и парола.

За всяка допълнителна информация може да се обърнете към нас на адрес desk_servizi@confindustriabulgaria.bg.