Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Консултантска дейност в областта на човешките ресурси

Print
Конфиндустрия България предлага консултантски услуги в областта на човешките ресурси, с цел да насърчи на по-добро и по-ефективно управление на персонала, със специално внимание към следните аспекти:
-трудови договори;
-документация за персонала;
-подбор на персонала;
-индивидуални и колективни уволнения;
-задължителна документация;
-организация на работата и на извънредните часове;
-бизнес законодателство;
-набирането на италиански служители в българските предприятия и обратно.

За допълнителна информация относно предлаганата услуга, можете да се свържете директно със Секретариата на Конфиндустрия България.

Описание на фирмата:

Роста Балкани Ейч Ар предлага подбор и селекция на персонал във всички икономически сектори, с териториален обхват за цяла България и професионално обслужване на български, италиански и английски език.Млад, подготвен  и амбициозен екип, работи за осигуряването на  необходимия персонал –   както за малки и средни фирми, така и за големи международни компании. Работим успешно, защото ние не поставяме ограничения пред исканията на клиентите ни.
Освен  подпомагане на италианските предприемачи в България, агенцията обслужва и българският бизнес, както и редица големи аутсорсинг компании, лидери  на местния пазар.
Роста Балкани Ейр Ар има богат опит в подбора на технически персонал, инженери и административни кадри.

Описание на услугата:

Роста Балкани Ейч Ар ООД, наш член, която оперира в сектора за подбор на персонал във всички иконимически сектори, с териториален обхват за цяла България и обслужване на италиански, български и английски език, предоставя на всички членове на Конфиндустрия България, настоящи и нови клиенти на агенцията, постоянна отстъпка от 10% за всяко едно запитване за подбор на персонал, независимо от търсените профили.

 


За да видите контактите и детайлно описание на дейността на фирмата, разгледайте нейния профил. Пълна информация за услугата е достъпна само след регистрация с потребителско име и парола.

За всяка допълнителна информация може да се обърнете към нас на адрес desk_servizi@confindustriabulgaria.bg.

ROSTA BALKANI HR