Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Консултантска дейност в областта на човешките ресурси

Print
Конфиндустрия България предлага консултантски услуги в областта на човешките ресурси, с цел да насърчи на по-добро и по-ефективно управление на персонала, със специално внимание към следните аспекти:
-трудови договори;
-документация за персонала;
-подбор на персонала;
-индивидуални и колективни уволнения;
-задължителна документация;
-организация на работата и на извънредните часове;
-бизнес законодателство;
-набирането на италиански служители в българските предприятия и обратно.

За допълнителна информация относно предлаганата услуга, можете да се свържете директно със Секретариата на Конфиндустрия България.
Кликнете на логото на фирмата, за да отворите нейния профил и оферта.

ROSTA BALKANI HR