Home

Каталог УСЛУГИ и СПОРАЗУМЕНИЯ

Обучение

Print
Обучението е ключов момент за развитието на служителите. Конфиндустрия България, заедно с нейните партньори, пристъпи към подробен анализ на нуждите от обучение, за да получим най-добрият резултат от направената инвестиция.
Кликнете на логото на фирмата, за да отворите нейния профил и оферта.

GI GROUP EOOD