Семинар за данъчно облагане

seminario-sulla-fiscalita

На 3 октомври, в Международния бизнес център на УниКредит Булбанк се проведе семинар Данъчно облагане, организиран от Конфиндустрия България. Събитието предизвика силен интерес в присъстващите, които се включваха с въпроси към лекторите, както по време на семинара, така и след неговото приключване.
Срещата бе открита от Председателя на Конфиндустрия България Мария Луиза Мерони и Директора на Международния бизнес център на Уникредит Булбанк Емилиано Стайнфл. Лектори на събитието бяха Роберто Корчуло, Председател на Съвета на одиторите на Конфиндустрия България и Президент на групата IC & Partners, Миглена Мичева от Делойт България, Петя Желева от Diacron Consultant и Елена Русинова от Счетоводна кантора Елвада.

Програма