Семинар “Намаляване на разходите и повишаване на ефективността в предприятието“ – 19 май, Пловдив

Бихме искали да Ви информираме, че на 19 май, в Пловдив, в Културен център Тракарт (Подлез „Археологически“ под бул. Цар Освободител) ще се състоят две важни събития за Сдружението.
В 14.30ч ще се проведе събрание на Управителния съвет на Конфиндустрия България. Дневният ред ще бъде следния: доклад относно икономическото състояние на Сдружението; актуална информацията относно дейностите, планирани за 2015 г.; новости около Закона енергия от възобновяеми източници; представяне на новите членове на екипа; разни.
След това, с начален час 16:45 ще се проведе семинар на тема “Намаляване на разходите и повишаване на ефективността в предприятието“, посветен на представянето на възможностите за спестяване на разходите и повишаване на ефективността като резултат от по-доброто познаване на нормативната рамка, закупуване на енергия от по-изгодни източници, използването на стратегии за подобряване на производителността, както и от по-целенасочено използване на услугите, предоставени от Конфиндустрия България.
Посочените теми ще бъдат разгледани от Мила Ненова, Експерт по индустриални отношения, Пламен Дилков, Заместник-председател на Конфиндустрия България и член на Техническия комитет по енергетика към сдружението, Аниело Петило, член на Териториалния комитет за Пловдив и Роберто Маскали, Директор на Конфиндустрия България.
Работният език ще бъде италиански. Не се предвижда такса участие за събитието.
По-долу можете да видите дневния ред на събранието на Управителния съвет и програмата на семинара. Молим Ви  потвърдите присъствие имейл адрес e.vita@confindustriabulgaria.bg. Напомняме, че на събранието на Управителния съвет могат да присъстват само членове на сдружението. 

Програма-на-Семинар-Намаляване-на-разходите-и-повишаване-на-ефективността 

ДР-Управителен-съвет-19-май-2015-Пловдив