Семинар за предприемачи: „Как да оценяваме, контролираме и увеличим фирмената печалба“

  • Семинар за предприемачи: „Как да оценяваме, контролираме и увеличим фирмената печалба“, сряда, 13 декември от 15.00 до 18.00 часа.

Семинарът, организиран от Проф. Кармине Д’Арконте, има за цел да отговори на най-важните въпроси, които предприемачът трябва да познава и владее, за да оцени, контролира и увеличи печалбата си; Семинарът ще се съсредоточи върху това как да бъдат: определяни цените, контролирани разходите, да се изчислят необходимите обеми на продажбите, да се постигне определена брутна и нетна печалба, да се управлява по-добре комуникацията с клиентите, да се разбират основните финансови механизми и т.н. Накратко, ще обърнем внимание на най-важните практически аспекти за управление по най-добър начин на малки и средни фирми.

Локация: Семинарът ще се проведе в Конферентната зала в офиса на Конфиндустрия България, безплатен е за членовете и работният език е италиански.