SCENARI IN MOVIMENTO: Opportunità, rischi e sfide per le imprese italiane nella bulgaria che cambia.

Сценарии в движение: Възможности, предизвикателства , рискове за италиански фирми в България, която се мени


Събитието има за цел да посрещне основните бизнес интереси, присъщи на българския пазар във всичките му особености.


Събитието започна с преглед на политическото състояние , което характеризира страната, в светлината на влизането и’ в ЕС. Последва размяна на мнения между различните говорители като представители на реалната българската индустрия.


Разгледаните Теми са: трудов пазар, енергетиката, недвижимите имоти, потребителските тенденции, структурните фондове, данъчните правила и обичаи.


SCENARI IN MOVIMENTO