Общо събрание на Конфиндустрия България

assemblea-generale-2

 

На 8 май 2019 година , в конферентната зала на „Галакси Инвестмънт Груп“ в Пловдив, се проведе Общото събрание на Конфиндустрия България. Събранието започна с доклад на Председателя Мария Луиза Мерони, която представи постигнатите успехи и цели, както и предстоящите проекти. След конструктивен дебат между присъстващите членове, единодушно бяха одобрени доклада на одиторите на Конфиндустрия България и Годишния финансов отчет за 2018 година.