Заседание на Работна група Енергетика: „Дискусия относно цените на електроенергията“ 

bg

 На 13 октомври се проведе среща на секторна група Енергетика към Конфиндустрия България. Събитието, което се проведе в две отделни сесии на италиански и български език, бе под формата на дискусия между Пламен Дилков, заместник-председател, отговарящ за енергийния сектор, и Иво Иванов, съветник, отговарящ за връзките с институциите.
След кратко представяне на двамата лектори думата взе заместник-председателят, Пламен Дилков, който точно описа ключовата тема на секторната среща: повишаването на цените на електроенергията. Цените, които се покачват от месеци, е много вероятно да останат сравнително високи в дългосрочен план. При това обстоятелство в средносрочен и дългосрочен план е необходимо да се поддържат и действително да се увеличат производствените мощности на електроенергия, тъй като, ако някой бъде принуден да ги внася в бъдеще, рискът да стане жертва на пазарни спекулации ще бъде по-висок. Бъдещото преобразуване на площадката в Марица, изборът на ядрена енергия, заедно с други фактори, сигнализират за структурните недостатъци и необходимостта от модернизация на българския енергиен сектор. Надежда се полага в НПВ, който би представлявал уникална възможност за финансиране на стратегически публични инвестиции в енергетиката.
Иво Иванов изрази по-малко песимистична прогноза за бъдещето, най-вече защото трябва да се отчитат технологичните постижения, които предлагат валидни алтернативи, както ядрени, така и възобновяеми. Освен това той припомни, че посоката, която ще следва страната, няма да се решава само от България, а ще се координира  в рамките на целия Европейски съюз.