Събрание на Техническия комитет по въпросите на енергетиката на Конфиндустрия България

  

На 13 юли се проведе събрание на Техническия комитет по въпросите на енергетиката на Конфиндустрия България, свикано в резултат на предложените промени в Закона за енергетиката, разглеждани от българския парламент. Гореспоменатите промени могат да окажат негативно влияние върху българската енергийна система и състоянието на страната като цяло. Ето защо организациите на чуждестранните предприемачи в България и дипломатически мисии представят обща позиция пред правителството с цел да се противопоставят на такива промени.
На събранието присъстваха Виолета Ангелова – ENEL Green Power, Йоланта Чипорикова – Energy Ka, Стоян Чолаков – Black Sea Technology, Фани Давидова – Българска ветроенергийна асоциация, Пламен Дилков, заместник-председател на Конфиндустрия България – PVB Power и Bulgaria Engineering, Христо Христозов – Moncada и Емануеле Полио – шарже д’афер, посолство на Република Италия в София.
По време на срещата заместник-председателят на Конфиндустрия България, Пламен Дилков, разкри съдържанието на документ, разкриващ общата позиция на някои предприемачески сдружения в България, сред които Конфиндустрия България, след одобрение от страна на Управителния съвет, е подписала заедно с Американската търговска камара в България, с Британско-българска търговска камара и Адвантидж Австрия – Стопанска камара на Австрия в България. Г-н Емануеле Полио представи дипломатическа инициатива от страна на италианското посолство съвместно с други чуждестранни дипломатически мисии за справяне със ситуацията в енергийния сектор.