Проект Plaff – Placement for Foreigners

Конфиндустрия България подкрепя проекта “PLAFF – Placemеnt for Foreigners” , чиято целта е да подкрепя и развива системи за позициониране и кариернa ориентaция, насочени към  студенти и млади специалисти чужденци, които учат в италиански университети.
Дейностите се фокусират върху четири области на действие, насочен към една обща цел: насърчаване на  навлизането на младите чужденци на работния пазар чрез създаване на ефективни  способи за професионална ориентация и  преки връзки между работодателите и учащите се.
Заинтересованите фирми могат да участват безплатно в проекта, който включва възможността за участие на виртуално изложение, публикуване на обяви  за свободни работни места и приемане на  чуждестранни студенти  на стаж.
PLAFF е резултат от сътрудничеството на 5 новооткрити фирми от Кампания, Пулия и Сицилия с Университета в Саленто.
Приложено е презентацията на проекта и формуляра за кандидатстване (за фирми).
Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна  информация!

Plaff – Presentazione Aziende
Modulo Adesione Aziende_PLAFF