Представяне на България в Милано

На 20 юни, в централата на Assolombarda в Милано, се състоя „Представяне на България“. В събитието взеха участие Министърът на икономиката на Република България, Емил Караниколов, Председателят на Конфиндустрия, Винченцо Боча, Председателят на Assolombarda, Карло Бономи и Председателят на Конфиндустрия България, Мария Луиза Мерони. Успешния си опит на италиански фирми, който са инвестирали в България разказаха Андреа Ригони, Изпълнителен директор на Rigoni di Asiago, Алдо Фумагали Ромарио, Председател и Изпълнителен директор на SOL S.p.A и Емануеле Марки, Директор човешки ресурси на Gruppo Zobele. На събитието присъстваха Заместник председателите на Конфиндустрия, Нунцианте Кораджо, отговарящ за отношенията с Конфиндустрия и Пламен Дилков, отговарящ за отношенията с българските институции, директорът Мила Ненова, както около 30 италиански фирми, заинтересовани от възможностите, които предлага българския пазар.
Срещата започна с поздрав и благодарности от председателят на Assolombarda, Карло Бономи. В своето изказване, Председателят Боча, подчерта значението на корпоративната интернационализация и важността, която Конфиндустрия България има в тази перспектива. Министър Караниколов представи макроикономическата ситуация в България, както и напредъка по част от поетите ангажименти към бизнеса като намаляване на бюрокрацията и административните разходи за фирмите. Мария Луиза Мерони, представи дейността на Конфиндустрия България и италианските предприемачи в България, поставяйки акцент върху общия годишен оборот, който е в размер на 4,2 милиарда на година. Г-жа Мерони сподели своя опит като предприемач в страната, след което даде думата на Андреа Ригони, Алдо Фумагали Ромарио и Емануе Марки. Предприемачите представиха своя опит, както и проблемите и решенията свързани с интернационализацията на дейността им. В края на събитието фирмите имаха възможност да установят открита дискусия с министър Караниколов.