Нов Председател на Конфиндустрия Източна Европа

На 18 декември Мария Луиза Мерони беше избрана единодушно за Председател на Конфиндустрия Източна Европа.

Екипът на новия Председател е:

Мария Луиза Мерони, Председател, отговарящ за отношенията с институциите, система Италия и мрежата на Конфиндустрия (включително Брюксел); (България)

Джулио Бертола, Заместник-председател, отговарящ за сектор здравеопазване; (Румъния)

Нунцианте Кораджо, съветник, отговарящ за развитието на съществуващите малки международни представителства и бизнес мрежи; (България)

Ерих Косута, съветник, отговарящ за сектор енергетиката; (Черна гора)

Патрицио Деи Тос, съветник, отговарящ за сектор околна среда и устойчивост; (Сърбия)

Антонио Скиро, съветник, отговарящ за сектор за кредитиране и финанси; (Сърбия)

Марко Тоци, съветник, отговарящ за връзки с международните представителства в Русия, Кавказ и Централна Азия; (Беларус)

Джордано Горини, делегат, отговарящ за предприсъединителния процес и влизане в Европейски съюз; (Албания)

Роберто Санторели, делегат, отговарящ за развитието и координиране на услугите; (България)

Микеле Пеца, делегат, отговарящ за индустриални отношения и връзки с МСП; (Полша)

Джулио Фумагали Ромарио, делегат, отговарящ за външни отношения.

 

Поздравяваме Мария Луиза Мерони и целия й екип за този нов важен етап, уверени, че нейните упоритост, предприемачески дух и опита и като Председател на Конфиндустрия България, ще ѝ помогнат в изпълнението на тази нова мисия.