Новини

Събития

Организирането на Събития е един от ефикасните инструменти, с които Конфиндустрия България изпълнява своята мисия на обединяващо звено между италианските предприемачи и българската територия.

Конгресите с участието на експерти, посрещането на делегации от Италия, колективното присъствие на местни изложения, семинарите с двустранни срещи и различните представителни инициативи са най-добрият начин да се гарантира на предприятията просто и директно ориентиране в икономическо-предприемаческия контекст в България.

 

Новини

Повече от 8 000 новини, почти 1 200 издания: това са цифрите на Бюлетина на Конфиндустрия България, създаден през декември 2006 г. и превърнал се в обичайно средство за членовете да се информират относно българската икономика, политика и общество. Всеки ден членовете на Конфиндустрия България получават на електронната си поща 7-8 новини, полезни за поддържане на контакт с българската действителност и за получаване на нова информация за страната и региона.

Всеки уикенд членовете се срещат със Съботата на комитета, бюлетин с по-големи размери, посветен на анализа на един аспект от икономическия и социалния живот в България и от възникващите икономики, които я заобикалят.