Онлайн конференция “Bulgaria as a new top nearshoring destination“

j

На 30 юли се проведе онлайн конференцията “BULGARIA AS A NEW TOP NEARSHORING DESTINATION”, организирана от Българската Агенция за Инвестиции, Конфиндустрия България и още 14 двустранни бизнес асоциации в България. Повече от 200 души взеха участие в конференцията, която имаше за основна цел да представи темата за възможността България да се превърне в новата дестинация на европейската индустриална интернационализация, заменяйки по-далечните страни. Събитието откри заместник министърът на икономиката, Стамен Янев, който представи проекта, постигнатите до момента цели и следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети. В открита дискусия двустранните асоциации споделиха с присъстващите, успешни бизнес случаи на интернационализация на компании, както и предимствата, които предлага страната. Конфиндустрия България беше представена от двама от заместник-председателите – Пламен Дилков и Роберто Санторели, които представиха Сдружението и опита на фирма Куминяно фрут в интернационализацията. Те споделиха визията на Конфиндустрия България за привличане на чуждестранни инвеститори, както и аспектите, които трябва да се подобрят.

 ПРОГРАМА 

БРОШУРА NEARSHORING