Официално писмо до Минисър-председателя Бойко Борисов

За да разреши трудната ситуация, произтичаща от удължаването на карантината за влизащите в Италия от България и Румъния, Конфиндустрия България изпрати официално писмо до Министър-председателя Бойко Борисов, до Министъра на икономиката и до Изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, призовавайки ги да предприемат всички възможни стъпки, за да гарантират, че към България се прилагат същите мерки, както към други страни от ЕС със сходна епидемиологична ситуация. В писмото се подчертават негативните последствията за италианските предприемачи с молба българските власти да спомогнат за нормализиране на мобилността между двете страни.

Писмо до Бойко Борисов 

Отговор на Българска Агенция за инвестициите