Писмо до италианския Министър – председател Джузепе Конте

След решението на италианското правителство за удължаване на задължителната карантина за пристигащите от България до 7 октомври, Конфиндустрия България изпрати официално писмо до италианските власти. Писмото беше адресирано до: Министър-председателя Джузепе Конте, Министъра на здравеопазването, Министъра на външните работи и международното сътрудничество, Министъра на икономическото развитие, Министъра на икономиката и финансите, Министъра по европейските въпроси, Министъра на труда и социалните политики и Департамента за планиране и координация на икономическата политика. Конфиндустрия България призовава за незабавен преглед на тази дискриминационна мярка срещу България и всички икономически субекти, за които има тежки последствия от нея.