Справочник на инвестициите в БЪЛГАРИЯ 2015

На линка по-долу можете да видите дигиталния вариант на новия Справочник на инвестициите в България 2015, който е реализиран от Конфиндустрия България, Посолството на Италия в София, Агенция ИЧЕ и Италианската търговска камара в София. Който желае може да получи справочника на хартиен носител в нашия офис.

Guida agli investimenti 2015 FINALE