Общи сведения

 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РАМКА


След растежа през 2006-2008 г. и кризата през 2009 г., данните за 2010 и 2011 г. отбелязват първите признаци за възстановяване на българската икономика. Свидетелство за тази позитивна насока е отбелязаният растеж на износа към Европейския съюз с 38,2%. Обмяната между България и страните от третия свят (извън Европейския съюз) през първото полугодие на 2011 г. се е увеличил с общо 38,2 % спрямо предходната 2010 г. Италия се явява като един от първите търговски партньори на България, като заема трето място след Германия и Румъния. Вкусът на българския потребител се е насочил все по-решително към италианското качество. Бъдещото предизвикателство остава това да се спечели още по-силното доверие на българския потребител.

 

Вносът на България от Италия е концентриран в голямата си част в сектора с ценни метали, цветни метали и облекло. Голям процент е насочен и към обувния и текстилния сектор и петролните продукти.

 

Дефицитът на текущите плащания за 2010 г. беше стопен от преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), равняващи се на близо 1,64 милиарда евро. Инвестициите през 2009, 2010 и първото тримесечие на 2011 г. бяха относително стабилни.

 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ НА БЪЛГАРИЯ

 

 • Валутен борд с евро, източник на голяма надеждност на международно ниво и изходна точка за присъединяването към общата валутна единица.
 • Стабилна банкова система
 • Ниско данъчно облагане (плосък данък от 10%)
 • Дефицит на БВП сред най-ниските в Европа, въпреки кризата
 • Политика на ограничаване на разходите, подкрепяна от гражданите
 • Централна позиция в балканския регион
 • Невисока цена на труда, добро ниво на обучение на работната ръка.

 

 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА БЪДЕЩЕТО

 

През последните години България е подобрила качеството на много аспекти от обществено-икономическата си структура. Ето някои от съществените теми за едно бъдещо развитие:

 • Инфраструктурната мрежа е в етап на развитие
 • Възможността за усвояване на европейски фондове може да бъде увеличена
 • Увеличаване подкрепата за фирми по отношение достъпа до услуги и инфраструктура
 • Допълнително свиване на бюрокрацията
 • Съдебна реформа за по-голяма ефективност

 

 

 

РОЛЯТА НА ИТАЛИАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

 

Италия е един от най-големите търговски партньори на България, заемайки също първостепенна роля сред преките външни инвестиции.

Италианската криза натежа силно на италианските инвестиции в страната (43,5 млн. евро за 2010 г.). Има значително присъствие на големи италиански фирми, сред които Енел, Дженерали, Италчементи, Мапеи, ЕМиролио, УниКредит е Ригони ди Азиаго. Силно е присъствието и на малки и средни предприятия (сред които 250 членуват в Конфиндустрия България).

 

 

 

ЦЕНА НА ТРУДА

 

Цената на труда в България е сред най-ниските в Европа. Към момента средната работна заплата възлиза на 352 евро. Очевидно в много области на страната заплатите са дори по ниски. В същото време може да се разчита на добро качество на работната сила, особено в техническите и информационни сфери. Области като Пловдив предлагат добро отношение между цена и качество.

 

 

 

ДАНЪЦИ

 

Що се отнася до данъчното облагане на доходите, България предлага плосък данък от 10% за фирми и частни лица. Става дума за един от най-ниските данъчни облагания на европейско ниво. Данъкът добавена стойност е 20%. Управляващите подчертават няколко пъти, че плоският данък остава един от водещите принципи на данъчната политика на страната.

 

 

 

ТРАНСПОРТ

 

България е разположена в центъра на Югоизточна Европа и представлява идеален мост между Европейския съюз – влизането в Шенгенското пространство би трябвало да се случи до края на тази година – и балканските страни, включително Турция. Страната е преходна точка на три общоевропейски коридора – IV, VIII и IX. Коридор VIII в частност ще я свързва с Италия чрез пристанищата на Албания. В момента правителството инвестира много средства в подобряването на железопътната и пътната мрежа. В процес на завършване е автомагистрала „Тракия” между столицата София и втория по големина град Пловдив, а до края на 2015 г. ще бъде завършена автомагистрала „Струма”, която ще свързва България с Гърция. Що се отнася до въздушния транспорт, София, Пловдив, Варна и Бургас разполагат с международни летища. В последно време, освен националните компании, нискобюджетните фирми също са навлезли на българския пазар, засилвайки вътрешната конкуренция в сектора. Накрая трябва да се отбележи, че в България се намират двата най-важни моста на Черно море – във Варна и в Бургас – и че северната част на страната е част от системата за воден транспорт по река Дунав.

 

 

 

ИНСТИТУЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

 

Чуждестранните инвестиции в България представляват един от двигателите за растеж на страната. Затова и вниманието към международното предприемачество е голямо. Членството в ЕС прави съдебната система все по-близка до италианските и европейските стандарти. От съществена важност са и европейските фондове. За периода 2007-2013 г. за страната са били предназначени 6,7 милиарда евро. Нивото на усвояване, все още недостатъчно високо, се е покачило през последната година, вливайки в реалната икономика част от финансирането от Брюксел. Особено интересни са фондовете, разпределени чрез Оперативната програма „Конкурентноспособност”, предназначени и за частни фирми. Що се отнася до земеделието, съществува допълнително специално европейско финансиране.