Информация за България

Да се мисли за бизнес в България означава преди всзичко да се познава икономическата структура на страната, нейното място в международния контекст, както и умението да се определят онези сектори, които най-вече предлагат нови възможности за развитие.


В този раздел на сайта Конфиндустрия България публикува проучвания и анализи на българската икономика.


Страницата Общи сведения може да бъде разгледана от всички посетители.

Българска икономика и Сфери на проучвания са запазени за Членовете на Конфиндустрия България.