Изложение за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

Видео от изложението

От 5 до 7 април 2016г. в Интер Експо център София се проведе 12-тото по ред ежегодно изложение за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа, организирано от Виа Експо, под патронажа на Министерство на икономиката и Община София.

През 2015 година изложението привлече 120 изложители от 18 различни страни и прие 4100 посетители, специализирани в сектора, от над 37 различни страни.

Както през 2015г., така и през 2016 година Конфиндустрия България е участвала в изложението с общ щанд.

Фирмите, участващи в панаира с колективен щанд бяха:

 

БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАДhttp://bulgaria-engineering.com/bg-nachalo

България Инженеринг ЕАД е акционерно дружество, специализирано в консултации и инженеринг на проекти за реализацията на инфраструктурни, енергийни, ВЕИ проекти и проекти за енергийна ефективност.

 

ДАПОЛОНИЯ http://www.dappolonia.it/en

Фирма Даполония, част от групата „Рина“, разработва и предлага инженерингови услуги: консултации, проектиране, управление и контрол на строителния процес, специални проучвания и гаранция на функционалността.

 

ЕКО МЕТАЛ ОДИЕРНО – http://www.ecometal-bg.com/

Еко Метал Одиерно е специализирана фирма за събиране и рециклиране  на излязло от употреба електронно и  електрическо оборудване.

 

ПЛАНЕТ СОФТУЕР СОЛУШОН ООДhttp://www.itsvil.it/

Фирма Планет Софтуер Солушон ООД е компания работещата в областта на информационните и комуникационни технологии.

 

РИНА БЪЛГАРИЯ ООД – http://www.rina.org/it

Рина е най-голямата италианска сертифицираща организация, чиято дейност покрива широка гама от услуги. Rina предлага на фирмите и институциите услуги по сертифициране, проверка, контрол, съдействие и консултантска дейност, които имат за цел подобряването на сигурността и качеството на продуктите, процесите и услугите.

 

banner loghi aziende partecipanti

На публикуваните по-долу линкове е налична информационната брошура на изложението на български и английски език:

На български език: http://viaexpo.com/htdocs/images/fm/EE&RE,Smart_Cities-BG.pdf  

На английски език: http://www.eeandres.viaexpo.com/htdocs/images/fm/Brochure_EE&RE_EE.pdf

 

Във връзка с изложението, РИНА БЪЛГАРИЯ ООД е бил домакин на две безплатни събития.

1. ETV – техническо обучение за малки и средни предприятия (7 април, 10:00-11:30ч, зала Пирин). Този семинар е бил предназначен за производители в областта на технологиите, доставчици и купувачи, както и за изпитателни органи /лаборатории и регулатори.

 Участниците получиха информация, която им даде възможност да:

  • Разберат как технологичната ефективност може да бъде проверена чрез ETV и каква е разликата на пазарно ниво;
  •  Открият как потребителите на технологии и купувачите могат да се възползват от резултатите от ETV, както в контекста на публичните пазари и в промишлените вериги за доставка;
  • Да се информират за възможностите за финансиране чрез ETV;

 

 2. Производство на биогорива и течни горива от биомаса – сертифициране на устойчивото развитие (7 април, 11:30 – 13:00ч, Пирин Room). Била е представена регулаторната рамка, свързана с възможностите и икономическите ползи, които могат да бъдат постигнати.

 Участниците получиха информация, която им даде възможност да:

  • Открият предимствата на биогоривото и течни горива от биомаса възможностите и икономическите ползи, които могат да бъдат постигнати чрез сертифициране на устойчивостта;
  • Разберат как устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса може да бъде демонстрирана и какви са основните елементи на проверките, извършвани от Rina Services;

 Описание на събитието: Descrizione evento_BG 

 

 

 

ПРОФИЛ НА ИЗЛОЖЕНИЯТА

Въпреки интензивното развитие на дигиталните платформи, изложенията са едни от най-успешните инструменти в маркетинговия микс за продуктови презентации и за директен контакт между бизнеса и неговите клиенти.

През 2016 г. директни изложители от Австрия, Белгия, България,  Германия, Гърция,  Дания, Чехия, Холандия, Португалия и Швейцария представиха своите нови решения.

Изложителите показаха решения в следните направления:

▪ ЕЕ & ВЕ -енергийна ефективност, соларна, геотермална, вятърна, хидро- и биоенергия, оползотворяване на енергия, енергия от отпадъци

▪ Smart Cities -умни сгради, интелигентни мрежи, съхранение на енергия и енергиен мениджмънт; устойчиво градско планиране и мобилност, информационни и телекомуникационни технологии

▪ Save the Planet -управление на отпадъци и рециклиране

▪ LiftBalkans–  асансьори и ескалатори, подвижни платформи, комуникационни системи.