ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet

confindustry_bg

Via Expo, партньор на Конфиндустрия България, организира за 15-та поредна година изложението ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ, кото ще се проведе от 16 до 18 април 2019.

ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet са единствените международни събития в България във формат ‘изложение – конференция’ с фокус: устойчива енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране, ресурсна ефективност. Изявата се организира от Виа Експо от 16-ти до 18-ти април 2019 г. в София. Целта й е да създаде най-добрата бизнес среда за представяне на рентабилни и екологични решения, за обмяна на опит. ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet открояват перспективните пазарни ниши и предоставят възможност на водещи фирми да създадат ползотворни контакти с нови дистрибутори и клиенти.