Формуляр за членство и Устав на Конфиндустрия България

За да се запишете в Конфиндустрия България, да имате достъп до нейните услуги и по този начин да се включите в мрежа от над 300 италиански компании, работещи в страната, е достатъчно да представите своя формуляр за записване, който можете да намерите на линка по-долу. Можете да избирате между формуляр за Пълноправен член или формуляр за Асоцииран член.
Пълноправни членове на Конфиндустрия България могат да бъдат италиански физически или юридически лица, развиващи в България собствена дейност или български юридически лица, които имат участие на италиански физически или юридически лица.
Асоциирани членове са физически и юридически лица, работещи в България, Италия  или в трети страни, неотговарящи на условията за пълноправно членство предвидени от Устава на сдружението.
За повече информация относно видовете членство можете да разгледате Устава на линка по-долу или да се свържете с екипа на Конфиндустрия България.

След като попълните формуляра, трябва да го изпратите на електронната поща на Секретариата: segreteria@confindustriabulgaria.bg.

 

Молба за членство като пълноправен член

Молба за членство като асоцииран член

За да се запознаете с Устава на Конфиндустрия България е достатъчно да кликнете на линка по-долу.

Устав на Конфиндустрия България

Правилник за прилагане на Устава

Кодекс на етичните норми и асоциативните ценности на Конфиндустрия