Документи

По-долу можете да изтеглите следните документи за попълване, за да може Конфиндустрия България да разполага с цялата полезна информация, с цел да се отзовава възможно най-добре на нуждите и проблемите на своите членове.

Учредителен устав на Конфиндустрия България

Формуляр за записване на Конфиндустрия България

За да заявите членство в Конфиндустрия България е достатъчно да попълните Формуляр за записване в Конфиндустрия България и да гo изпратите на електронната поща на Секретариата: segreteria@confindustriabulgaria.bg или по факс: +359 2 969 30 07

 

Единствено членовете на Конфиндустрия България имат възможност да:

 

  • Проверяват on-line Поканите за Общите събрания и за Управителните съвети
  • Да изтеглят Протоколите от Събранията
  • Да видят документа „Контакти на Балканите“ с всички доклади за  срещите на Конфиндустрия България с различни хора по време на Проект „Балкани“