Делойт България: анализ и подкрепа за бизнеса – правен и икономически аспект

copy-of-webinar-deloitte

На 29 април, в сътрудничество с Делойт България, член на Конфиндустрия България, се проведе уебинар с фокус върху следните теми:

„Опции за управление на персонала по време на кризата CODIV-19″, правна тема, представена от адв. Миглена Мичева:
Видове организация на дистанционната работа
Други антикризисни решения: намаляване на работното време, ползване на платен годишен отпуск, други
Финансова подкрепа от държавата към фирмите

„Процес на вземане на решения от Висшия мениджмънт по време на криза – в местен контекст“, икономическа тема,  представена от Ангел Трифонов:
Макроикономически прогнози за България
Икономичеси перспективи за фирмите ориентирани към индустриален износ: средносрочни очаквания относно търсенето в сектори по интерес (автомобилостроене, медицина, търговски обекти)
Кратък анализ на стратегиите за управление на кризи, наблюдавани на местно ниво по отношение на:
Дефиниране на стратегическия план за периода след кризата
Разпределение на ресурсите за изпълнение на стратегията
Заключение: Откъде започва истинският отговор на криза?

На този линк можете да видите запис на срещата.