Управителвн съвет на Конфиндустрия България

Immagine 2Бихме желали да информираме уважаемите членове, че на 22 януари, от 17:30 часа, в зала G1 в блок А в сградата на СТЦ Интерпред (бул. Драган Цанков 36), ще се проведе събрание на Управителния съвет на Конфиндустрия България.

Дневният ред е следния:  

1.Стратегии и програма за първата половина на 2015г.
2. Представяне на бюджет 2015

3.Подновяване на Териториалните и Секторни комитети и други евентуални представителства
4.Разни