Управителен съвет на Конфиндустрия България

Бихме искали да информираме уважаемите членове, че на 18 март, сряда, в Конферентната зала на Перформ Бизнес Център (пл. Позитано 2, София) ще се проведе събрание на Управителния съвет на Конфиндустрия България.

Дневният ред ще бъде следния:

  1. Представяне и одобрение на проектобюджет за 2015г.
  2. Одобрение на Устава и регламента на Арбитражния съд
  3. Доклад относно стандартните членове и членовете поддръжници
  4. Развитие на събитията в календара на сдружението

Разни