Конфиндустрия България партньор в проект “PON- За училище, умения и учебна среда 2014 – 2020 г”

От 9 февруари до 9 март в България се проведе проект “PON- За училище, умения и учебна среда 2014 – 2020 г”, организиран от Assocam Scuola Camerana. В проекта взеха участие 15 младежи между 15 и 17 години, ученици в Търговската гимназия “Germano Sommeiller”, гр. Торино.
Конфиндустрия България участва като партньор в проекта като съвместно с Джуниър Ачийвмънт подсигуриха практическото му изпълнение. Целта на програмата е да се насърчи мобилността на младите хора и професионалистите на територията на ЕС за създаване на повече възможности за заетост. Програмата включва провеждане на стажове и обучения в различни сектори, включително иновативни и експериментални.
Учениците, които пристигнаха в София в началото на месец февруари, бяха на обучителен стаж в Джуниър Ачийвмънт като голяма част от практическите им задачи се проведоха в София Тех Парк. Младежите взеха участие в различни събития, запознаха се с разнообразни предприемачески реалности, придобивайки много нови компетенции. Стажът им включи разработване на различни проекти, например създаване на Start Up или дискусия и разрешаване на различни фирмени казуси. В програмата им бяха включени посещение и презентация в офиса на Конфиндустрия България и в Международния Център на Уникредит Булбанк. Учениците се срещнаха и с Посланика на Италия в София, който им показа Посолството и им разказа за своя опит и ролята на дипломацията. Учениците разказаха на Н.Пр. Стефано Балди, своите очаквания от бъдещето, както и впечатленията си от България.