Конфиндустрия България участва като партньор в проекта „PON – за училище, умения и учебни среди 2014 – 2020“

65134665_2377049665863860_3595976203393040384_n

Конфиндустрия България е основен партньор на Assocam Scuola Camerana по проект „PON- За училище, умения и среда за учене 2014 – 2020”. Програмата, която започна на 23 юни, ще приключи на 21 юли и включва група от 15 ученици на възраст между 17 и 18 години, идващи от I.I.S. SELLA AALTO LAGRANGE гр. Торино.
Сдружението участва като партньор съвместно с Джуниър Ачийвмънт. Целта на програмата е да се насърчи мобилността на младите хора и професионалистите на територията на ЕС за създаване на повече възможности за заетост. Програмата включва провеждане на стажове и обучения в различни сектори, включително иновативни и експериментални.
Учениците, които пристигнаха в София в началото на месец февруари, бяха на обучителен стаж в Джуниър Ачийвмънт като голяма част от практическите им задачи се проведоха в София Тех Парк. Младежите взеха участие в различни събития, запознаха се с разнообразни предприемачески реалности, придобивайки много нови компетенции. Стажът им включи разработване на различни проекти, например създаване на Start Up или дискусия и разрешаване на различни фирмени казуси.
В програмата бяха включени посещение и презентация в офиса на Bulgaria Engineering, член на Конфиндустрия България и в Международния Център на Уникредит Булбанк. По време на посещението им в офиса на Конфиндустрия България, учениците се срещнаха и с друг наш член – фирма Rosta Balkani HR, от която получиха ценна информация относно сектора Човешки ресурси, както и с Зам. ръководител на мисията и Завеждащ Търговско – Икономически Отдел към Посолството на Италияв София,
г-н Франческо Калдероли. Учениците обсъдиха с него различни теми – стажантски проекти, програмата за обучение, бъдещите очаквания и разбира се България.
Проектът завърщи на 19 юли с финална презентация на учениците.
Пожелаваме успех на младежите!