Конференция енергийна ефективност

2

Конференцията за енергийна ефективност ще се проведе на 12 ноември 2019 г.