Институционален календар

Описание на инициативата

Генералният съвет на Конфиндустрия България определи необходимостта от засилване на работните взаимоотношения с институциите и българските власти, за да бъде в състояние да представи по по-ефективен и директен начин потребностите и проблемите на фирмите-членове. Така бе стартирана инициативата „Институционален календар на Конфиндустрия България“, насочена към поредица от действия (срещи, подписване на Меморандум за сътрудничество, обмен на информация, и т.н.), чиято цел е да се засилят и консолидират отношенията със съответните институции.

За влизане в действие на институционалния календар, Съветът повери отговорността за връзките с българските институции на първия заместник-председател Пламен Дилков, който координира, заедно с Мариела Панева, дейността по комуникация с институциите и срещите с референтните органи, от името на Сдружението.
За целта са избрани събеседници, с които да се сключат споразумения за сътрудничество. Относно министерствата, приоритет бе даден на тези, свързани с бизнеса.

МНЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ:

С цел най-добро представяне на потребностите и проблемите, които италианските фирми срещат в България, Конфиндустрия България моли за сътрудничеството на всички членове.
Членовете могат да споделят своите нужди и приоритетни теми, които да бъдат представени на институциите и референтните органи, за да може срещите на Сдружението да бъдат целенасочени и да поискат от събеседниците конкретни отговори.

Някои практически въпроси, които вече бяха представени на Министерството на труда, са: нуждата от квалифицирана работна ръка, злоупотребата при използването на медицински свидетелства от работниците, отворените програми в бюрата по труда и пр.

Тези и други въпроси ще има за задача да събере Сдружението от своите членове и да ги отнесе до съответните институции.

За допълнителна информация по отношение на институционалния календар на Конфиндустрия България и постигнатия напредък в отношенията с българските институции, можете да пишете на m.paneva@confindustriabulgaria.bg.

За да видите списък на съответните институции, досега проведените срещи и споразуменията за сътрудничество, можете да посетите секцията в сайта „Референтни институции“, част от менюто „Институционален календар“.

Ministry of Education BG

05 07 2017

(Italiano) Ministero dell’Istruzione

ministerosportlogo2

04 07 2017

(Italiano) Ministero dello Sport

ministero dell'economia

27 09 2016

Министерство на Икономиката

untitled

20 09 2016

Министерство на Енергетиката

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

19 09 2016

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ministry of Education BG

25 08 2016

Министерство на образованието и науката

Invest Bulgaria Agency

15 06 2016

Българска агенция за инвестиции

Министерство на правосъдието

15 01 2016

Министерство на правосъдието

12