2016

Описание на инициативата

Генералният съвет на Конфиндустрия България определи необходимостта от засилване на работните взаимоотношения с институциите и българските власти, за да бъде в състояние да представи по по-ефективен и директен начин потребностите и проблемите на фирмите-членове. Така бе стартирана инициативата „Институционален календар на Конфиндустрия България“, насочена към поредица от действия (срещи, подписване на Меморандум за сътрудничество, обмен на информация, и т.н.), чиято цел е да се засилят и консолидират отношенията със съответните институции.

За влизане в действие на институционалния календар, Съветът повери отговорността за връзките с българските институции на първия заместник-председател Пламен Дилков, който координира, заедно с Мариела Панева, дейността по комуникация с институциите и срещите с референтните органи, от името на Сдружението.
За целта са избрани събеседници, с които да се сключат споразумения за сътрудничество. Относно министерствата, приоритет бе даден на тези, свързани с бизнеса.

МНЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ:

С цел най-добро представяне на потребностите и проблемите, които италианските фирми срещат в България, Конфиндустрия България моли за сътрудничеството на всички членове.
Членовете могат да споделят своите нужди и приоритетни теми, които да бъдат представени на институциите и референтните органи, за да може срещите на Сдружението да бъдат целенасочени и да поискат от събеседниците конкретни отговори.

Някои практически въпроси, които вече бяха представени на Министерството на труда, са: нуждата от квалифицирана работна ръка, злоупотребата при използването на медицински свидетелства от работниците, отворените програми в бюрата по труда и пр.

Тези и други въпроси ще има за задача да събере Сдружението от своите членове и да ги отнесе до съответните институции.

За допълнителна информация по отношение на институционалния календар на Конфиндустрия България и постигнатия напредък в отношенията с българските институции, можете да пишете на m.paneva@confindustriabulgaria.bg.

За да видите списък на съответните институции, досега проведените срещи и споразуменията за сътрудничество, можете да посетите секцията в сайта „Референтни институции“, част от менюто „Институционален календар 2016“.

ministero dell'economia

27 09 2016

Министерство на Икономиката

untitled

20 09 2016

Министерство на Енергетиката

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

19 09 2016

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ministry of Education BG

25 08 2016

Министерство на образованието и науката

Invest Bulgaria Agency

15 06 2016

Българска агенция за инвестиции

Министерство на правосъдието

15 01 2016

Министерство на правосъдието