Бизнес закуска „Бизнес, медиация, предимства – алтернативен поглед върху темата“

На 2 ноември, в Гранд Хотел София се проведе бизнес закуска „Бизнес, медиация, предимства – алтернативен поглед върху темата“ с участието на Съдия Елизабет С. Стонг, съдия по производства по несъстоятелност в източната част на Ню Йорк. Събитието бе организирано от Българския институт за правни инициативи в сътрудничество с Конфиндустрия България, Британско-Българската Бизнес Асоциация и Американска търговска камара в България. По време на събитието Съдия Стонг представи на гостите множеството проблематики, свързани с посредничеството и преговорите, особено по отношение на конфликтите в бизнеса, както и възможностите, предлагани при прилагане на доброволни практики по медиация. След това Съдия Стонг предостави възможност да бъдат зададени правни въпроси и такива от икономическа проблематика за територията на страната. Представители от страна на Конфиндустрия България бяха Заместник-председателят Мария Нецова и Директорът Мила Ненова, които взеха активна роля в дискусията със Съдия Стонг.